Privacy

Privacy

1. INTRODUCTIE
In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING
Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Zorgbouw B.V.

Bedrijfsgegevens:
Naam: Zorgbouw B.V.
Adres: Techniekweg 22, Zierikzee, 4301 RT
Telefoonnummer: 06 2219 6824
KVK: 63831317
Website: zorgbouwzuidwest.nl

De website van Zorgbouw B.V. (zorgbouwzuidwest.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Zorgbouw B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS
Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Zorgbouw B.V. zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN
Zorgbouw B.V. verzamelt persoonsgegevens via zorgbouwzuidwest.nl op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op de website
 2. Via Google Analytics

FORMULIEREN OP DE WEBSITE
De Zorgbouw B.V. website is voorzien van een aantal formulieren. In deze formulieren vragen wij u om verschillende persoonsgegevens. Met de formulieren kunt u informeren naar de diensten van Zorgbouw B.V. Voorbeelden van deze formulieren zijn: ‘sollicitatieformulier’, ‘contactformulier’, ‘brochure aanvraag’ etc.

In de formulieren vragen wij u om:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bedrijf
 • Uw CV

Met deze formulieren kunt u ons een vraag stellen, abonneren op de nieuwsbrief of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die wij verzamelen met de formulieren gebruiken wij om uw (aan)vraag te beantwoorden. Dit doen wij per e-mail of telefonisch.

De gegevens die u invoert in de formulieren worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

GOOGLE ANALYTICS
De Zorgbouw B.V. website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

5. VERSTREKKING AAN DERDEN
We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Zorgbouw B.V. werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Zorgbouw B.V. essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Zorgbouw B.V. zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op zorgbouwzuidwest.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS
Zorgbouw B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING
Zorgbouw B.V. treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Zorgbouw B.V.
 • Het personeel van Zorgbouw B.V. gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Zorgbouw B.V. maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).

9. KLACHTEN
Hebt u een klacht over de manier waarop Zorgbouw B.V. met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.

Cookies

Cookies

1. INTRODUCTIE
De website zorgbouwzuidwest.nl gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op het device van de bezoeker worden geplaatst bij het bezoek aan een website die deze bestandjes verstuurd, in dit geval zorgbouwzuidwest.nl.

In deze cookie notice leggen we uit wat cookies zijn, welke cookies te onderscheiden zijn, waartoe deze cookies worden gebruikt en hoe Zorgbouw B.V. omgaat met cookies.

2. WAT ZIJN COOKIES?
Het bestandje dat we cookie noemen stelt niet veel voor, het is slechts een klein tekstbestandje waarin informatie opgeslagen wordt. Deze informatie wordt bij een later bezoek aan de website herkend. Soms kunnen zelfs andere websites deze cookies lezen en daar actie op ondernemen, bijvoorbeeld door het tonen van een advertentie die een relatie heeft met de website die in de cookies opgeslagen staat.

Sommige cookies zijn nodig voor het goed functioneren van een website. Sommige cookies zijn bedoeld om gebruikersgegevens op te slaan en daarmee statistische gegevens te produceren en sommige cookies zijn bedoeld om actie te ondernemen naar aanleiding van uw browsegedrag.

3.SOORTEN COOKIES
Cookies zijn op te delen in drie soorten:

Functionele cookies
Analytische cookies
Tracking cookies

Zorgbouw B.V. maakt gebruik van functionele en anonieme analytische cookies. Voor het gebruik van deze cookies dient u geen toestemming te geven.

Bij uw eerste bezoek aan zorgbouwzuidwest.nl vragen we u om uw cookie voorkeuren. Op dat moment wordt u geïnformeerd over welke cookies actief zijn.

FUNCTIONELE COOKIES:
Voor de functionele cookies hoeft u geen toestemming te geven, die zijn essentieel voor de werking van de website en verzamelen geen persoonsgegevens.

ANALYTISCHE COOKIES:
De website zorgbouwzuidwest.nl verzamelt analytische gegevens. Dit doen we anoniem door middel van Google Analytics. Doordat de gegevens volledig anoniem zijn, vragen we u niet om toestemming voor het gebruik van deze cookies. Lees voor meer informatie onze privacy policy.

4. TOESTEMMING
Sinds de inwerkingtreding van de AVG (25-5-’18) is het bij een cookie melding niet meer voldoende om bezoekers te informeren over welke cookies gebruikt worden. Bezoekers moeten actief kiezen voor het gebruik van cookies. Dit geldt niet voor functionele cookies en anonieme analytische cookies, deze worden automatisch geplaatst zonder toestemming van de gebruiker.

5. INZAGE, CORRECTIE OF VERWIJDEREN
U heeft het recht ons te vragen om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Lees voor meer informatie hierover onze privacy policy. Als de inzage in persoonsgegevens gekoppeld is aan een cookie, willen we u vragen de cookie mee te sturen. Deze is terug te vinden via de internet browser.

Wilt u cookies inzien of verwijderen? Volg dan het stappenplan van de betreffende browser. Hierbij de handleiding voor de drie meest populaire browsers van dit moment:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

6. ACTIEVE COOKIES
De actieve cookies op zorgbouwzuidwest.nl:

Functionele WordPress cookies (Functioneel) Er zijn diverse functionele WordPress cookies actief die het gebruik van WordPress vergemakkelijken. Zo hanteert WordPress bijv. cookies die helpen bij het inloggen.

_ga (Analytisch) Google Analytics cookie ten behoeve van het verzamelen van statistische gegevens.
__gat (Analytisch) Google Analytics cookie ten behoeve van het verzamelen van statistische gegevens.
__gid (Analytisch) Google Analytics cookie ten behoeve van het verzamelen van statistische gegevens.